En Uygun Web Tasarm Fiyatlar - sercanaltiparmak.com Türkiyenin Ekonomik Görünümü |

Türkiyenin Ekonomik Görünümü

1. çeyrek için gelen veriler zayıf kalıyor. Tüketici duyarlılığı, Şubat ayında ekonomiye ilişkin karamsar bir bakış açısıyla tekrar düştü. Ocak ayında 16 yıldan bu yana tüketici kredisindeki en yumuşak büyüme ile birlikte, bu durum birinci çeyrekte hane halkı tüketimine işaret ediyor. Dahası, ticari güven karamsar kaldı ve imalat PMI Şubat ayında daralma bölgesinde sağlam kaldı. Bu durum 2018 yılının 4. çeyreğinde olası bir zayıf toparlanma sürecini takip etmektedir. Özel tüketim, mevcut kayıtların başlamasından bu yana Aralık ayında en hızlı perakende satışların daralması ile vurgulandığı gibi yüksek enflasyon ve faiz oranlarından etkilenmiştir. Ayrıca, aynı ayda, cari işlemler dengesi, düşük mal ihracatı üzerindeki beş aydaki ilk açığı kaydetti. Bu çerçevede parlamento yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekonomi üzerindeki acil durum yetkilerini verdi.

Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi

Ekonomi bu yıl kırılgan kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, H2’de muhtemel bir toparlanma Merkez Bankası odasına iç talebi teşvik etmeli, dış sektör daha fazla destek sağlamalıdır. Döviz kurundaki dalgalanma ve jeopolitik gerginliklerin olası bir şekilde yenilenmesi ile ilgili riskler bu görüşü yansıtmaktadır. FocusEconomics Consensus Forecast panelistleri, ekonominin 2019’da yüzde 0.3 oranında küçülmesini beklerken, bu rakam geçen ayın tahminine göre yüzde 0,1 oranında gerileyerek 2020’de yüzde 3,0 oranında büyümüştür.

Türkiye Ekonomisi Verileri

2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (milyon) 76.7 77.7 78.7 79.8 80.8
Kişi başına Gayri safi yurt içi hasıla (ABD doları) 12386 12026 10898 10805 10536
GSYİH (milyar ABD doları) 950 934 858 862 851
Ekonomik Büyüme (GSYİH,yüzde olarak yıllık değişim) 8.5 5.2 6.1 3.2 7.4
İç Talep (yüzde olarak yıllık değişim) 10.0 3.2 5.4 4.4 7.1
Tüketim ( yüzde olarak yıllık değişim) 7.9 3.0 5.4 3.7 6.1
Yatırım (yüzde olarak yıllık değişim) 13.8 5.1 9.3 2.2 7.3
Sanayi Üretimi (yüzde olarak yıllık değişim) 7.2 5.7 5.8 3.4 8.9
İşsizlik oranı 9.1 10.0 10.3 10.9 10.9
Mali Bakiye (GSYİH’nın yüzde ‘si) -1.0 -1.1 -1.0 -1.1 -1.5
Kamu Borcu (GSYİH’nın yüzde’si) 31.3 28,6 27.5 28.3 28.3
Para (yüzde olarak yıllık değişim) 21,5 11.9 17.4 17.6 15.5
Enflasyon Oranı (TÜFE,yüzde olarak yıllık değişim, eop) 7.4 8.2 8.8 8.5 11.9
Enflasyon Oranı (TÜFE,yüzde olarak yıllık değişim) 7.5 8.9 7.7 7.8 11.1
Enflasyon (ÜFE, yüzde olarak yıllık değişim)
Politika Faiz Oranı (yüzde) 4.50 8.25 7.50 8.00 8.00
Borsa (yüzde olarak yıllık değişim)
Döviz Kuru (USD vs) 2.15 2.33 2.92 3.53 3.79
Döviz Kuru (USD vs aop) 1.91 2.19 2.73 3.02 3.65
Cari Hesap (GSYİH’nın yüzdesi) -6,7 -4,7 -3.7 -3,8 -5,6
Cari İşlemler Dengesi (USD) -63,6 -43,6 -32,1 -33,1 -47,4
Ticaret Dengesi (milyar ABD doları) -79,9 -63,6 -48,1 -40,9 -58,9
İhracat (milyar ABD doları) 162 169 152 150 166
İthalat (milyar ABD doları) 242 233 200 191 225
İhracat (yüzde olarak yıllık değişim) -0.1 4.4 -10.0 -1,2 10.7
İthalat ( yüzde olarak yıllık değişim) 6.3 -3,8 -13,9 -4,5 17.8
Uluslararası Rezervler (USD) 111 107 92.9 92.1 84.2
Dış Borç (GSYİH’nın yüzdesi ‘si) 41.3 43.3 46,6 47.3 53,2
Sercan Altıparmak

Sercan Altıparmak

Kitap okumayı seven mükemmeliyetçi bir blog yazarıyım. Teknolojiyi yakından takip eden ve araştırmaktan keyif alan Reklamcıyım. Bugüne kadar birçok kurumsal firmaya Reklam, tasarım ve baskı projeleri yaptım. Kişi ve firmalara WordPress ve danışmanlık hizmetleri vermekteyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir